PITANJA I ODGOVORI

Zašto je obavezno zaključiti policu osiguranja od automobilske odgovornosti?

Svi vlasnici /posjednici motornih vozila koji podliježu obavezi registracije motornog vozila su dužni zaključiti policu obaveznog osiguranja od automobilske odgovornosti. Radi se o zakonskoj obavezi, kojim se vlasnik/posjednik motornog vozila osigurava od odgovornosti za štetu koju njegovo vozilo može pričiniti trećima.

Kako se radi o štetama koje mogu biti vrlo visoke, a sa ciljem zaštite oštećenih u saobraćajnim nezgodama, zakonodavac je propisao postojanje ovog osiguranja kao obavezno, a nepostupanje po istom je kažnjivo Zakonom.

Dakle, vlasnici /posjednici motornih vozila koji propuste zakonsku obavezu osiguranja motornog vozila, pored novčane kazne koju će biti dužni platiti, snositi će i štetu koju su prouzrokovali trećima.

Napomena, bez osiguranja motornog vozila ne može se izvršiti niti registracija motornog vozila, što je također zakonska obaveza svakog imaoca motornog vozila.

Dakle, pored toga što štiti sebe od nepredviđenih i moguće velikih odštetnih zahtjeva, vlasnici štite i druge učesnike u saobraćaju.

Da li postoje izuzeća od obaveznog zaključivanja police osiguranja?

U skladu sa Zakonom o obaveznom osiguranju u saobraćaju, jedina kategorija motornih vozila koja je izuzeta od zaključivanja police osiguranja, su motorna vozila Oružanih snaga BiH.

Za slučaj saobraćajne nezgode izazvane motornim vozilom Oružanih snaga BiH, sa odštetnim zahtjevom potrebno se obratiti Ministarstvu odbrane Bosne i Hercegovine.

Kako postupiti za slučaj saobraćajne nezgode?

U slučaju saobraćajne nezgode, naročito kada je nastala velika materijala šteta ili tjelesna ozljede i/ili smrt, obavezno je pozvati Ministarstvo unutrašnjih poslova, koje će izlaskom na licu mjesta sačiniti Zapisnik o saobraćajnoj nezgodi, te utvrditi sve značajne okolnosti potrebne za kasnije rješavanje odštetnog zahtjeva.

Procjenu oštećenja na vozilu obavezno vrši društvo za osiguranje, čiji djelatnici izlaskom na licu mjesta  utvrđuju stepen materijalnih oštećenja, a koji nalaz o procjeni oštećenja motornog vozila je osnova za postavljanje odštetnog zahtjeva za naknadu štete.

Kako naplatiti štetu koju je prouzrokovalo nepoznato motorno vozilu tzv.“ hit and run“ štete?

Vlasnik motornog vozila kojeg je udario pa potom pobjegao vozač drugog motornog vozila, može tražiti naknadu štete samo ukoliko je takva šteta dovela do tjelesnih ozljeda i/ili smrti.  Materijalna šteta od nepoznatih motornih vozila nije naplativa od društva za osiguranje.

Za naknadu štete od nepoznatih motornih vozila uslijed kojih su nastale tjelesne ozljede i/ili smrt  se sa zahtjevom za naknadu štete obraća Zaštitnom fondu F BiH ili Zaštitnom fondu RS, prema mjestu nastanka nezgode.

Kako naplatiti štetu koju je prouzrokovalo motorno vozilo koje je bilo neosigurano?

Ukoliko je saobraćajnu nezgodu prouzrokovalo motorno vozilo koje u momentu saobraćajne nezgode nije imalo osiguranje od automobilske odgovornosti tzv. neosigurano vozilo, oštećeni se sa zahtjevom za naknadu štete obraća Zaštitnom fondu F BiH ili Zaštitnom fondu RS, prema mjestu nastanka nezgode.

Ko je nadležan za štete koje prouzrokuju inostrana motorna vozila?

Nadležnost za rješavanje šteta iz saobraćajnih nezgoda prouzrokovanih inostranim motornim vozilima je na Birou zelene karte BiH. Oštećeni, kojem je šteta nanesena upotrebom inostranog motornog vozila, sa zahtjevom za naknadu štete obraća  se Birou zelene karte BiH.

Biro zelene karte BiH  će u skladu sa pravilima Sistema zelene karte, izvršiti dodjelu a potom i obradu i likvidaciju odštetnog zahtjeva nekoj od svojih članica – društava za osiguranje koja se bave poslovima obaveznog osiguranja od automobilske odgovornosti.

Kako postupiti za slučaj saobraćajne nezgode u inostranstvu?

Za slučaj saobraćjne nezgode u inostranstvu, imalac motornog vozila se upućuje na slijedeće radnje:

  • Popuni Evropsko izvješte o nezgodi,
  • Prijavi i pozove policijske organe na lice mjesta nezgode,
  • Preuzme potvrdu o oštećenju na vozilu od nadležne policijske uprave,

Po povratku u zemlju, prijavi štetni događaj društvu za osiguranje kod kojeg je zaključio policu obaveznog osiguranja od automobilske odgovornosti.

Partneri

Euroherc osiguranje d.d. Sarajevo Adriatic osiguranje d.d.