ZAKONODAVSTVO

Zakoni u Bosni i Hercegovini
Zakon o Agenciji za osiguranje u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik BiH” broj: 12/2004)
Zakoni u Federaciji Bosne i Hercegovine
Zakon o osiguranju  (“Službene novine Federacije BiH”, 23/17)
Zakon o društvima za osiguranje u privatnom osiguranju – Prečišćen tekst (“Službene novine Federacije BiH”, 24/05 i 36/10)
Zakon o posredovanju u privatnom osiguranju (“Službene novine Federacije BiH”, broj 22/05)
Zakon o osiguranju od odgovornosti za motorna vozila i ostale odredbe o obveznom osiguranju od odgovornosti (“Službene novine Federacije BiH”, broj 24/05)
Zakon o obligacionim odnosima FBIH i RS – Prečišćen tekst (“Sl. list SFRJ”, br. 29/78, 39/85, 45/89 i 57/89, “Sl. list RBiH”, br. 2/92, 13/93 i 13/94, “Sl. glasnik RS”, br. 17/93 i 3/96)
Zakon o izmjenama zakona o obligacionim odnosima (“Službene novine Federacije BiH”, broj 29/03)
Zakon o izmjenama zakona o obligacionim odnosima (“Službene novine Federacije BiH”, broj 42/11)
Zakon o privrednim društvima (“Službene novine Federacije BiH”, br. 81/15)
Zakon o računovodstvu i reviziji u Federaciji BiH (“Službene novine Federacije BiH”, br. 83/09)

 

Zakoni u Republici Srpskoj
Zakon o društvima za osiguranje – Prečišćeni tekst (“Službeni glasnik Republike Srpske” br. 17/05, izmjene u br. 01/06 i 64/06, 74/10)
Zakon o posredovanju u osiguranju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 17/05)
Zakon o izmjenama i dopunama zakona o posredovanju u osiguranju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 106/09)
Zakon o obaveznim osiguranjima u saobraćaju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 82/15)
Zakon o računovodstvu i reviziji Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 82/15)

Partneri

Euroherc osiguranje d.d. Sarajevo Adriatic osiguranje d.d.