Vlada Republike RS-a utvrdila je u petak Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obaveznim osiguranjima u saobraćaju s ciljem očuvanja stabilnosti i povjerenja u tržište osiguranja u uslovima izazvanim posljedicama pandemije virusa korona.

“Izmjenama Zakona predviđeno je da se prolongiraju utvrđeni rokovi za uvođenje djelimične i potpune liberalizacije cijena osiguranja od autoodgovornosti za period od tri godine, kako bi se realizacijom ove reformske mjere, koja je sprovedena u strateške dokumente RS-a , u narednom periodu, po stabilizaciji opštih zdravstvenih i ekonomskih neprilika, ostvarili željeni pozitivni efekti na sektor osiguranja”, saopšteno je iz Biroa Vlade RS-a za odnose sa javnošću.

S obzirom na to da društva za osiguranje, putem filijala, posluju u oba entiteta, dodaje se u saopštenju, postoji potreba za očuvanjem harmonizovanih uslova poslovanja na tržištu osiguranja, a što bi se takođe trebalo uzeti u obzir prilikom razmatranja i donošenja predloženog zakona u Rs-u.

U Federaciji BiH se zakon već duže vrijeme nalazi u proceduri usvajanja, zbog čega će rokovi za liberalizaciju morati biti prolongirani.

Vlada RS-a usvojila je i Informaciju o realizaciji aktivnosti u okviru Programa referalnog mehanizma podrške djeci u školama RS-a .

Izvor: akta.ba