Upravno vijeće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (HANFA) na današnjoj je sjednici, nakon provedene javne rasprave, usvojilo pravilnik o uvjetima za stjecanje i provjeru stručnih znanja potrebnih za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara.

Navedeni pravilnik propisuje uvjete za stjecanje i provjeru stručnih znanja potrebnih za dobivanje ovlaštenja za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara, obveznih i dodatnih obveznih položenih ispita. Obvezni ispiti polažu se u okviru poslijediplomskog specijalističkog studija aktuarske matematike na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu ili druge primjerene institucije, dok se dodatni obvezni ispiti polažu pred Komisijom za provjeru stručnih znanja za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara. Obrazovne programe za dodatne obvezne ispite u pravilu organizira HANFA, a na čijoj stranici će biti objavljeni i detaljni sadržaj tih ispita te literaturu potrebnu za njihovo polaganje.

Ispitne rokove organizirat će HANFA, prema procijenjenim potrebama tržišta i temeljem iskazanog interesa, a najmanje jednom godišnje.

Uz navedeni pravilnik na današnjoj sjednici izdano je rješenje kojim se Nataši Kapetanović daje odobrenje za obavljanje funkcije članice uprave društva GRAWE Hrvatska d.d., na mandat od pet godina, te rješenje kojim se preddruštvu CRO AP-KUŠTRA d.o.o. za zastupanje u osiguranju iz Zagreba daje dozvola za obavljanje poslova distribucije osiguranja.

Izvor: svijetosiguranja.eu