Bankarski sektor u Srbiji je stabilan, nijedna banka nije otišla u stečaj, a 99% deponenata je zaštićeno i pokriveno sistemom njihovog osiguranja, izjavio je danas predsednik Upravnog odbora Agencije za osiguranje depozita i predsednik Beogradske bankarske akademije Hasan Hanić.

On je na Okruglom stolu pod nazivom Značaj sistema osiguranja depozita za stabilnost finansijskog sistema, koji su četvrti put organizovali Agencija za osiguranje depozita, Beogradska bankarska akademija i Udruženje banaka Srbije takođe naveo da se štednja u našoj zemlji godinama razvija i raste, pri čemu se poslednjih nekoliko godina ubrzava i povećava po maksimalnim stopama.
Podsetio je da se kod nas primenjuje linearni model za obračun premije osiguranja depozita, gde sve banke premiju isplaćuju po istoj stopi ali da je zakonom od pre dve godine predviđeno da se premija osiguranja obračunava i plaća na osnovu rizika koji je prisutan u poslovanju pojednih banaka.
– To je model koji je obavezujući za sve zemlje Evropske unije i smatra se da on odražava najbolju međunarodnu praksu. Naš zakon je to prepoznao i u ovom pogledu ćemo harmonizovati naše propise sa evropskim – istakao je Hanić.
Naveo je da je Upravni odbor (UO) Agencije uz saglasnost Narodne banke Srbije usvojio metodologiju i da UO tek treba da donese odluku o početku njene primene.
– Mi smo planirali da primenu otpočnemo tokom 2022. godine. što je i u skladu sa memorandumom koji smo potpisali sa MMF-om – rekao je Hanić.
Istakao je da je ona urađena u skladu sa smernicama za obračun premije osiguranja depozita koje je izdalo evropsko telo za bankarstvo a u skladu su sa direktivom o osiguranju depozita.
Prema njegovim rečima posebno je važno da će se premija obračunavati i naplaćivati zavisno od procenjenig faktora rizika i Agencija će od NBS dobijati faktor rizika kojim će se korigovati, odnosno uvećati ili umanjiti visina premije koju bi banke inače plaćale kada bi se primenjivala jedinstvena stopa.
– Banke koje su manje rizične plaćaće manji iznos na ime premije a rizičnije banke će plaćati veći iznos. Novi obračun će biti pravičniji od postojećeg linearnog – rekao je Hanić.
Naveo je da je sadašnje razmišljanje takvo da u početku primena raspon varijacija zavisno od faktora rizika ne bude veliki i da razlike između banaka budu recimo u intervalu od 0,8 do 1,25.
– Drugim rečima, banke sa najmanjim rizikom platiće za 20% manju premiju nego što bi plaćale prema linearnom modelu a one sa najvećim rizikom za 25% više od proseka, odnosno jedinstvenog iznosa – pojasnio je Hanić.
Dodao je da rađene simulacije pokazuju da to neće izazvati veće promene, pa će u masi premija koju će Agencija za osiguranje depozita naplaćivali biti ista kao i ranije ali će distribucija po bankama biti drugačija nego do sada.
Istakao je da će se prilikom određivanja faktora rizika koristiti pet grupnih indikatora a kada je reč o promeni visine osiguranog depozita sa sadašnjih 50.000 EUR, rekao je da se neće žuriti sa povećanjem ove sume ali da će su u nekoj od narednih promena zakona razmotriti i celishodnost podizanja nivoa na 100.000 evra, koliko on iznosi i u zemljama EU.
Izvor: ekapija.com