Pad zida na automobile parkirane na obilježenom naplatnom mjestu u Rijeci na Potoku još je jedan dokaz da ukoliko građani sami nisu dovoljno obazrivi i čuvaju svoju imovinu, nitko to neće učiniti umjesto njih.
Naime, neusklađenost zakonskih propisa, nekoordinirana nadležnost službi te državne, odnosno lokalne samouprave, kao i neriješeni imovinsko-pravni odnosi dovode do potpune apsurdnosti pravosudnog sustava u Hrvatskoj. Tako komunalni redari ne mogu samostalno procjenjivati situaciju je li nekom mjesto sigurno ili nije za parkiranje ili promet, već jedino mogu po zaprimljenom pozivu, kao što je slučaj u predmetnom odronu u Ulici Potok, izvršiti izvid.
Iz Grada Rijeke kažu da su nakon izvida odmah poduzete potrebne radnje u cilju ograđivanja i osiguranja mjesta odrona, što je jedino u njihovoj nadležnosti. Čišćenje i odvoz materijala odrona obavljeno je u srijedu, 3. studenoga, u jutarnjim satima u dogovoru s ugovornim izvođačem radova Ceste Rijeka. S vlasnicima oštećenih vozila je dogovoreno njihovo premještanje prilikom uklanjanja materijala, što su vlasnici i učinili.
Obveze vlasnika
Zanimljivo je analizirati neke nelogične propise pa tako i odredbu članka 22. Odluke o nerazvrstanim cestama na području grada Rijeke, koja kaže da je, zbog zaštite nerazvrstane ceste i sigurnosti prometa na njoj, na nerazvrstanoj cesti zabranjeno obavljati radnje koje mogu oštetiti nerazvrstanu cestu ili ugroziti sigurno odvijanje prometa na njoj, a što je ovdje, kako je uvodno navedeno, slučaj.
S tim u vezi, nadalje je istim člankom propisano da Rijeka promet mora bez odgode, nakon saznanja, s ceste ukloniti sve zapreke ili druge posljedice zabranjenih radnji, koje bi mogle oštetiti nerazvrstanu cestu, ugroziti, ometati ili smanjiti sigurnost prometa na nerazvrstanoj cesti. Ovo je učinjeno, međutim, također je potrebno izvršiti odgovarajuću sanaciju urušenog zida kako bi se u cijelosti spriječilo njegovo daljnje odronjavanje, a što je, naravno, obveza vlasnika zemljišta. Odredbom članka 150. Zakona o gradnji propisano je da vlasnik građevine odgovoran za njezino održavanje, kao i da je u slučaju oštećenja građevine zbog kojeg postoji opasnost za život i zdravlje ljudi, okoliš, prirodu, druge građevine i stvari ili stabilnost tla na okolnom zemljištu, vlasnik građevine dužan poduzeti hitne mjere za otklanjanje opasnosti i označiti građevinu opasnom do otklanjanja takvog oštećenja. Stoga je o tome također obaviještena nadležna Građevinska inspekcija kako bi poduzela odgovarajuće mjere, sukladno ovlastima iz citiranog zakona.
Utvrđivanje vlasništva
Komunalno redarstvo zatražilo je provjeru vlasništva urušenog zida kako bi se vlasniku naložila njegova promptna sanacija. Uvidom u zemljišne knjige utvrđeno je da je kao vlasnik predmetne nekretnine upisano »društveno vlasništvo korisnik trgovačko poduzeće Slovenija Auto Ljubljana«, a tvrtka je izbrisana iz Sudskog registra i nema pravnih sljednika. Zatražena je informacija od Općinskog državnog odvjetništva u Rijeci o tome tko se u konkretnoj situaciji smatra vlasnikom nekretnine, sve kako bi se prema njemu mogle poduzeti odgovarajuće mjere.
Do utvrđenja vlasništva, a s obzirom na moguću opasnost od daljnjeg urušavanja zida na javnu površinu, nadležne službe izvršit će provjeru stanja potpornog zida i ukoliko bude potrebno, izvršit će se njegova sanacija zida putem gradskih službi, te će se naknadno potraživati trošak od vlasnika, kada on bude poznat, kažu iz Grada Rijeke, koji će do daljnjeg zabraniti parkiranje na mjestu opasnom ne samo za parkiranje, već i za prolaz vozila i pješaka. Od travnja 2020. pa do danas, Gradu Rijeci podnijete su ukupno 22 prijave štete osiguranja po Polici posjedovanja i upravljanja nerazvrstanim cestama i drugim javno-prometnim površinama i javnim zelenim površinama na području grada Rijeke.
No nisu samo zidovi problem, već recimo i pad grana sa stabala, koje također mogu uništiti vozilo. Tako je prije dosta godina, također na Potoku, s jednog stabla pala grana i potpuno uništila vozilo. Vlasnik je, nakon što je uspio dobiti novac od osiguranja, kupio novo vozilo i parkirao ga u istoj ulici. Ponovo nije imao sreće jer mu je ponovo velika grana, koja je pala sa stabla uništila vozilo. Jedina preporuka je da pri parkiranju gledate i lijevo i desno i gore i dolje, ali ako nemate sreće ni to vam neće pomoći.
Izvor: osiguranje.hr