Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obaveznim osiguranjima u saobraćaju, kojim se prolongiraju utvrđeni rokovi za uvođenje djelimične i potpune liberalizacije cijena osiguranja od autoodgovornosti za period od tri godine.
– S obzirom na to da društva za osiguranje, putem filijala, posluju u oba entiteta, postoji potreba za očuvanjem harmonizovanih uslova poslovanja na tržištu osiguranja, a što bi se također trebalo uzeti u obzir prilikom razmatranja i donošenja predloženog zakona u RS. U Federaciji BiH se zakon već duže vrijeme nalazi u proceduri usvajanja, zbog čega će rokovi za liberalizaciju morati biti prolongirani, obrazložili su iz Vlade RS svoju odluku.
Odgodu liberalizacije u oblasti auto-odgovornosti tražile su osiguravajuće kuće u RS smatrajući da bi ona mogla dovesti do kraha tržišta, s obzirom na to da društva ni kapitalno ni kadrovski nisu spremna na taj izazov.
Društva su takođe kao problem naveli što se tržište osiguranja u BiH posmatra kao jedinstveno, a u FBiH takođe nema zakona niti liberalizacije tržišta.
Zakon o obaveznim osiguranjima u saobraćaju, koji je stupio na snagu 2015. godine predviđa da u 2020. u Republici Srpskoj počne fazna liberalizacija u oblasti auto-odgovornosti.
Fazna liberalizacija podrazumijeva da u prve tri godine regulator odobrava tarife, a potom to čine samostalno osiguravajuće kuće.
Izvor: ekapija.com