Sava Re je danas iznenađujuće otkazala skupštinu dioničara koja se trebala održati 16. studenoga i na kojoj je trebala biti donesena odluka o dividendi.

Prilikom najave sazivanja 37. skupštine, tvrtka je procijenila sposobnost isplate dividende iz dobiti za 2019. godinu na temelju dopunskog godišnjeg plana za 2020. godinu i dopunskog strateškog plana za razdoblje 2020. – 2022. godine. Oboje su se također temeljili na razvoju financijske godine 2020. s učincima i procjenom rizika iz prvog vala covida-19 na poslovanje Sava osiguravajuće grupe. Također su provedeni scenariji stresa za procjenu adekvatnosti kapitala. Prema pravnim mišljenjima dobivenim od početka pandemije u vezi s problemom u sljedećem odlomku, nije bilo potrebno prepoznati posljedice dodatnih rizika povezanih s pandemijom u našim planskim i strateškim dokumentima i scenarijima stresa.

– Nakon sazivanja skupštine, Sava Re je posljednjih dana informirana i suočena s novim okolnostima na nekim tržištima osiguranja u EU-u i Velikoj Britaniji koje odstupaju od prethodno dobivenih pravnih mišljenja, posebice sudske i regulatorne prakse i drugih važnih činjenica u vezi s mogućim dodatnim negativni utjecaji pandemije covida-19 na poslovanje Zavarovalnice Sava i Save Re. Nove okolnosti uglavnom se odnose na police osiguranja sklopljene na irskom tržištu (izravno prenošenje usluga osiguranja u EU) i reosiguranje u Ujedinjenom Kraljevstvu u vezi s gubitkom dohotka zbog posljedica pandemije covida-19 u neživotnim osiguranjima, a nove sudske i regulatorne prakse mogu imati negativan utjecaj na rezultate poslovanja i solventnost Grupe, kažu iz Save Re.

Sava Re također je pozvala Agenciju za nadzor osiguranja da preispita procjenu ovih rizika na tim tržištima i učinaka na stanje solventnosti.

– Na temelju Politike upravljanja rizikom Grupe, odmah smo pristupili procjeni vjerojatnosti realizacije rizika i procjeni opsega njegovog utjecaja. Trebat će nam malo vremena da izvršimo ove procjene, zaključuju iz Save Re.

Izvor: seebiz.eu