Osiguravajuće kuće zainteresovane za učešće u emisiji državnih zapisa

Osiguravajuće kuće u Crnoj Gori pokazale su interesovanje za učešće u namjeravanoj emisiji državnih zapisa, posredstvom kojih država planira da nadomjesti dio nedostajućih budžetskih sredstava, saopšteno je nakon sastanka ministra finansija Aleksandra Damjanovića sa predstavnicima svih osiguravajućih društava koja posluju na našem tržištu.
Predstavnici ovih društava pokazali su visok nivo spremnosti da i dalje budu partneri države, podsjećajući na visok stepen njihove dosadašnje prisutnosti na tržištu kada je riječ o državnim hartijama.

Damjanović je zahvalio je na pokazanom interesovanju za nastavak i širenje saradnje, ocijenivši da u sektoru osiguranja počiva veliki potencijal, na čijem razvijanju treba raditi i u ovim, globalno posmatrano, teškim vremenima.

Ministar je poručio da će Vlada, u sprezi sa osiguravajućim društvima, raditi na dodatnom unaprjeđenju uslova za poslovanje, konstatujući da je i za osiguravajuća društva veoma bitna finansijska stabilnost zemlje i predvidljivost u ekonomskim politikama, kojoj Vlada u potpunosti tež.

– U otvorenom i dinamičnom razgovoru, analizirani su uslovi poslovanja i izazovi sa kojima se suočava osiguravajući sektor, uz sagledavanje perspektiva za unaprjeđenjem zakonskog i institucionalnog okvira, kao realnom podsticaju za relaksiranije poslovanje i širenje njegovog obima. Takođe su razmijenjena mišljenja o aktuelnim trendovima na tržištu osiguranja i usklađenosti zakonske regulative u ovoj oblasti – navodi se u saopštenju.

Izvor: ekapija.com