Insurance Europe danas je objavilo svoj odgovor na konzultacije koje je provelo Europsko tijelo za osiguranje i profesionalne mirovine (EIOPA) o predloženim revizijama svojih smjernica o ograničenjima ugovora, što je tema od velike važnosti za tržište osiguranja.

Iako je cilj EIOPA-e dodatno razjasniti određene aspekte članka 18. Delegirane uredbe Solventnost II, neki bi njezini prijedlozi ipak doveli do zabune. Industrija bi stoga pozdravila dodatna pojašnjenja — posebno o tome kako su definirani predloženi pragovi za ocjenu vidljivog učinka jamstva — kao i dodatna objašnjenja o tome kako EIOPA i nacionalna nadzorna tijela (NSA) namjeravaju postići konvergentne prakse.

Industrija je također zabrinuta da će pristup EIOPA-e za kvantitativno određivanje vidljivog učinka financijskih jamstava stvoriti veliko dodatno operativno opterećenje. Čini se da će značajan dio utvrđivanja vidljivosti učinka biti prepušten diskreciji nadzornika.

Konačno, treba ukloniti prijedlog EIOPA-e da NSA-i mogu zahtijevati kvantitativnu procjenu od osiguratelja i da bi rezultat te kvantitativne procjene trebao prevladati. Predložena formulacija je suvišna, budući da nadzorni organi već imaju ovlast zahtijevati informacije od tvrtki u sklopu procesa nadzorne revizije — i može se tumačiti kao uvođenje de facto nadzornog odobrenja na postupanje s ograničenjima ugovora i tehničkim odredbama.

Izvor: svijetosiguranja.eu