Kako bi se osiguralo lakše odobrenje povoljnih kredita za likvidnost u suradnji s poslovnim bankama te brži oporavak što većeg broja poduzetnika na čije poslovanje posljedice epidemije COVID–19 imaju negativan utjecaj, HBOR je uveo nove načine osiguranja i izdavanja jamstava.

HBOR je uveo program osiguranja portfelja kredita za likvidnost izvoznika. Ovaj program omogućava brže i jednostavnije odobrenje novih sredstava za očuvanje likvidnosti izvoznika i posrednih izvoznika jer HBOR osigurava do 90% iznosa glavnice odobrenih kredita koje banke uključe u portfelj.

Za poduzetnike i kredite kod kojih model portfeljnog osiguranja kredita za likvidnost izvoznika nije primjenjiv uvedena je i mogućnost odobrenja pojedinačnog osiguranja kredita.

Izvoznici su po ovom programu definirani kao poslovni subjekti koji su u zadnjoj poslovnoj godini, za koju su dostupna službena financijska izvješća, ostvarili najmanje 10% prihoda od izvoza, a posredni izvoznici kao oni koji su najmanje 20% prihoda ostvarili od prodaje izvoznicima. U osigurani portfelj moguće je uključiti kredit u visini dvostrukih godišnjih rashoda za plaće korisnika kredita ili kredit u iznosu do 25% ukupnog prihoda poduzeća u 2019. godini.

Dodatno, za poduzetnike i kredite kod kojih model portfeljnog osiguranja kredita za likvidnost izvoznika nije primjenjiv, uvedena je i mogućnost odobrenja pojedinačnog osiguranja kredita.

Izvoznici i posredni izvoznici koji u razdoblju od 31. 3. 2020. do zadnjeg dana mjeseca koji prethodi podnošenju zahtjeva nisu smanjili broj zaposlenih za više od 20% ako su veliki poduzetnici, ili više od 50% ako su mali i srednji poduzetnici te nemaju dospjelih nepodmirenih obveza po osnovi javnih davanja, mogu koristiti mogućnost subvencioniranja troškova premije osiguranja.

Budući da su navedeni uvjeti programa osiguranja povoljniji od tržišnih, HBOR je morao zatražiti odobrenje Europske komisije za provedbu ovih programa u okviru Mjera COVID-19 koja je odobrena do 30. 6. 2021.

Izvor. svijetosiguranja.eu