Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA) objavilo je 17. srpnja. 2020. Izvješće o učincima okruženja ultraniskih prinosa na tržište osiguranja, uključujući i prve učinke krize uzrokovane pandemijom bolesti COVID-19.

Prema zaključcima EIOPA-e, okruženje ultraniskih kamatnih stopa i prinosa i dalje predstavlja jedno od najvažnijih problema tržišta osiguranja te najznačajnijih izvora sistemskog rizika društava za osiguranje u budućem razdoblju. Negativan učinak na makroekonomske uvjete i tržište uzrokovan pandemijom bolesti COVID-19 odnosno mjerama koje su poduzete u cilju ublažavanja učinaka pandemije na ekonomsku aktivnost dodatno je povećao vjerojatnost zadržavanja okruženja dugoročno niskih kamatnih stopa i prinosa. U navedenim uvjetima, društva za osiguranje suočavaju se sa značajnim izazovima u područjima alokacije imovine, zadržavanja profitabilnosti i solventnosti kao i značajnim izazovima prilagodbe poslovnih modela novim uvjetima poslovanja.

Iako su europska društva za osiguranje krajem prethodne godine pokazivala zadovoljavajuće razine kapitaliziranosti, negativan učinak okruženja dugoročno niskih kamatnih stopa na imovinu, obveze i prihode društava za osiguranje mogao bi se u konačnici odraziti na njihovu profitabilnost u srednjem i dugom roku kao posljedica vrlo niskih prinosa na ulaganja. Kombinirani učinak okruženja dugoročno niskih prinosa i negativnih učinaka pandemije na porast rizičnosti i nestabilnosti tržišta natjerao je dio europskih nadzornih tijela na primjenu fleksibilnog pristupa i mjera olakšavanja postupanja društava u njihovoj nadležnosti, uz istovremeno pozivanje na razboritost u donošenju poslovnih odluka.

S obzirom na navedeno, EIOPA zaključuje kako zaključci ispitivanja učinaka okruženja ultraniskih prinosa i prvih učinaka pandemije bolesti COVID-19 potvrđuju ranije izdane preporuke EIOPA-e o primjeni razboritosti i suzdržavanju od diskrecijskih isplata dividendi odnosno otkupa vlastitih dionica od strane društava za osiguranje, koje je izdala u sklopu izjave objavljene u travnju ove godine (https://www.eiopa.europa.eu/content/eiopa-statement-dividends-distribution-and-variable-remuneration-policies-context-covid-19_en).

Dokument Izvješće o učincima okruženja ultraniskih prinosa na tržište osiguranja dostupan je na stranici EIOPA-e putem sljedeće poveznice:

https://www.eiopa.europa.eu/content/impact-ultra-low-yields-insurance-sector-including-first-effects-covid-19-crisis_en

Izvor: svijetosiguranja.eu