MIROVINSKI FONDOVI
DRUGI STUP MIROVINSKE ŠTEDNJE
Obvezni mirovinski fondovi (OMF) imali su na kraju ožujka 2022. ukupno 2.122.402 člana, odnosno 3.267 članova (0,15 %) više u odnosu na prethodni mjesec. Pritom se u B kategoriji nalazilo 89,21 %, u A kategoriji 7,14 % te u C kategoriji 3,05 % ukupnog broja članova OMF-ova. Od ukupno 4.049 novih članova u ožujku njih 3.898 (96,27 %) automatizmom je rasporedio Regos. Zbog odlaska u mirovinu ili smrti u ožujku je prestalo članstvo za 782 osiguranika. Ukupni neto doprinosi uplaćeni u OMF-ove u ožujku iznosili su 664,7 mil. HRK, odnosno 4,78 % više nego u prethodnom mjesecu. Istovremeno su ukupni iznosi isplata po zatvaranju osobnih računa iz svih OMF-ova iznosili 102,7 mil. HRK, što je 11,9 % manje u odnosu na prethodni mjesec.
Neto imovina OMF-ova u ožujku se povećala za 2,1 mlrd. HRK (1,64 %) te je na kraju mjeseca iznosila 132,12 mlrd. HRK. Nakon pada u veljači mjesečni prinosi Mirexa A i B kategorije blago su se oporavili u ožujku i rasli su 2,21 % za kategoriju A, 1,30 % za kategoriju B i -0,03 % za kategoriju C. Godišnji prinosi Mirexa iznosili su 6,48 % za kategoriju A, 2,54 % za kategoriju B i -2,13 % za kategoriju C, dok su anualizirani prinosi od  početka rada OMF-ova iznosili 7,27 % za kategoriju A, 5,35 % za kategoriju B i 4,01 % za kategoriju C[1].
Obveznička ulaganja OMF-ova na kraju ožujka iznosila su 83,8 mlrd. HRK (63,43 % ukupne imovine) te se njihov udio smanjio za 0,92 p.b. na mjesečnoj razini. Zastupljenost ulaganja u dionice u imovini OMF-ova u ožujku povećana je za 0,68 p.b. na mjesečnoj razini te su ona iznosila 27,8 mlrd. HRK, odnosno 21,0 % imovine OMF-ova. Pritom su ulaganja u domaće dionice činila 12,4 %, a ulaganja u strane dionice 8,6 % ukupne imovine OMF-ova. Ulaganja u investicijske fondove na kraju ožujka iznosila su 15,7 mlrd. HRK (11,86 % imovine) te je njihov udio u ukupnoj imovini povećan za 0,01 p.b. u odnosu na prethodni mjesec. Novac i depoziti iznosili su na kraju ožujka 4,2 mlrd. HRK (3,15 % imovine).
TREĆI STUP MIROVINSKE ŠTEDNJE
U ožujku 2022. godine broj članova 8 otvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova (ODMF) povećao se za 0,51 % na mjesečnoj razini, dok je broj članova 20 zatvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova (ZDMF) ostao relativno nepromijenjen, čime su spomenuti fondovi imali 357.470 (ODMF), odnosno 46.022 (ZDMF) člana. Ukupne uplate u dobrovoljne mirovinske fondove (DMF) u ožujku 2022. iznosile su 64,6 mil. HRK, odnosno 0,11 % manje nego prethodni mjesec. Ukupne isplate iz DMF-ova u ožujku 2022. iznosile su 46,13 mil. HRK, što je za 13,6 mil. HRK (41,81 %) više u odnosu na prethodni mjesec. Od toga su isplate zbog umirovljenja i ostalih razloga činile 74,19 %, isplate zbog promjene fonda 21,08 %, a isplate zbog smrti 4,73 % ukupnih isplata u ožujku 2022. Kod ukupnih isplata zbog umirovljenja 16,33 mil. HRK (47,72 %) transferirano je u mirovinska osiguravajuća društva (MOD-ove), 11,44 mil. HRK (33,42 %) isplaćeno je u formi jednokratnih isplata, a 6,46 mil. HRK (18,57 %) putem mirovinskog društva (fonda).
Neto imovina DMF-ova u ožujku je povećana za 102,2 mil. HRK (1,34 %) te je iznosila 7,72 mlrd. HRK. Mjesečni prinosi DMF-ova u ožujku su se kretali od -0,08 % do 2,52 %, dok su se na godišnjoj razini kretali u rasponu od -2,87 % do 5,20 %. Kod strukture ulaganja DMF-ova najveći dio portfelja čine obveznice s udjelom od 53,29 % neto imovine, zatim dionice s 25,51 % te investicijski fondovi s udjelom od 11,34 %. Udio obveznica u ulaganjima DMF-ova smanjio se na mjesečnoj razini za 1,20 p.b., kao i ulaganja u investicijske fondove za 0,57 p.b dok su se povećala ulaganja u dionice za 0,68 p.b.
DRUŠTVA ZA OSIGURANJE
U ožujku 2022. poslovalo je ukupno 15 društava za osiguranje. Ukupna zaračunata bruto premija u prva tri mjeseca 2022. iznosila je 3,55 mlrd. HRK, od čega se 0,84 mlrd. HRK (23,52 %) odnosi na premiju životnih osiguranja, a 2,71 mlrd. HRK (76,48 %) na premiju neživotnih osiguranja. Zaračunata bruto premija u prva tri mjeseca 2022. bila je za 9,02 % viša u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, pri čemu je rast premije neživotnih osiguranja iznosio 9,86 %, dok je premija u životnom osiguranju porasla za 6,36 %. U strukturi zaračunate bruto premije neživotnih osiguranja najzastupljenije je osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila (27,76 %) i osiguranje cestovnih vozila (14,61 %), zatim osiguranje od požara i elementarnih šteta (11,62 %) te ostala osiguranja imovine (13,18 %). Iznos likvidiranih šteta u prva tri mjeseca 2022. iznosio je 1,88 mlrd. HRK, što je porast od 5,30 % na godišnjoj razini. Od tog iznosa na životno se osiguranje odnosi 0,81 mlrd. HRK (rast od 6,96 % na godišnjoj razini), a na neživotno osiguranje 1,07 mlrd. HRK (rast od 4,07 % na godišnjoj razini). U ukupnom iznosu likvidiranih šteta u neživotnom osiguranju najveći se iznosi odnose na osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila (40,55 %), osiguranje cestovnih vozila (19,63 %), osiguranje od požara i elementarnih šteta (8,58 %) i ostala osiguranja imovine (8,84 %).
TRŽIŠTE KAPITALA
Ukupni promet na Zagrebačkoj burzi u ožujku 2022. iznosio je 326,47 mil. HRK, što je smanjenje od 0,77 % na mjesečnoj razini. Tržišna kapitalizacija povećala se za 1,18 % u odnosu na prethodni mjesec i iznosila je 270,97 mlrd. HRK, od čega su 139,92 mlrd. HRK (51,64 %) činile dionice, 130,98 mlrd. HRK (48,34 %) obveznice, a 69,38 mil. HRK (0,02 %) ETF-ovi. Za razliku od kraja veljače, kada je većina dioničkih i obvezničkih indeksa na Zagrebačkoj burzi bilježila negativne predznake, u ožujku 2022. svi su dionički indeksi zabilježili rast, dok su obveznički indeksi još uvijek zadržali negativan predznak. Temeljni dionički indeks CROBEX zabilježio je na kraju ožujka mjesečni rast od 4,94%, kao i CROBEXtr, dok je najveći mjesečni rast od 11,96 % ostvario CROBEXtransport. Temeljni obveznički indeks CROBIS zabilježio je mjesečni pad od -1,73 %,  a CROBIStr pad od 1,52 %. Dionica kojom se u ožujku najviše trgovalo ponovno je bila dionica AD PLASTIK d.d., kojom je ostvaren promet od 26,3 mil. HRK (10,59 % ukupnog trgovanja dionicama na burzi), a čija je cijena ostvarila mjesečni pad vrijednosti od -16,13 %.
INVESTICIJSKI FONDOVI
U ožujku 2022. poslovalo je ukupno 95 UCITS fondova, a njihova je ukupna neto imovina na kraju mjeseca iznosila 18,08 mlrd. HRK te je bila za 0,9 mlrd. HRK, odnosno 4,70 % niža u odnosu na prethodni mjesec. Negativne neto odljeve u ožujku 2022. zabilježile su sve vrste UCITS fondova. Obveznički UCITS fondovi zabilježili su neto odljeve od -0,87 mlrd. HRK, a slijedili su mješoviti UCITS fondovi s neto odljevima od -42,44 mil. HRK i dionički UCITS fondovi s neto odljevima od -2,25 mil. HRK. Fondovi iz kategorije „ostali“ te napajajući UCITS fondovi zabilježili su neto odljeve u visini od -90,33 mil. HRK odnosno -6,62 mil. HRK. Neto imovina obvezničkih fondova na kraju ožujka činila je 67,8 % ukupne neto imovine svih UCITS fondova, dok su dionički i mješoviti fondovi činili 12,3 % odnosno 7,0 % ukupne neto imovine UCITS fondova. Prosječni mjesečni prinos ponderiran neto imovinom bio je pozitivan u svim kategorijama osim obvezničkih UCITS fondova koji su ostvarili prinos od -0,13 %. Pozitivne mjesečne prinose ostvarile su sljedeće kategorije UCITS fondova: dionički 2,16 %, mješoviti 1,08 %, ostali 0,80 % i napajajući 2,30 %.
Neto imovina Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji na kraju ožujka iznosila je 1,02 mlrd. HRK (mjesečni rast od 3,34 %), pri čemu je mjesečni prinos fonda iznosio 3,55 %.
Cjelovito izvješće dostupno je pod poveznicom Publikacije/Mjesečna izvješća
Izvor: osiguranj.hr