Kratkoročne obaveze Krajina osiguranja veće su za 8,2 mil KM od tekuće imovine društva, za pokriće tehničkih rezervi nedostaje im 2,3 mil KM, a akumulirani gubitak na kraju prošle godine je dostigao 8,7 mil KM. Zbog svega toga upitan je nastavak poslovanja ovog društva u skladu sa zakonskim propisima.

Nezavisna revizorska kuća EF revizor dala je mišljenje sa rezervom Krajina osiguranju za finansijske izvještaje u prošloj godini ukazujući na brojne probleme sa kojima se ovo društvo suočava.

– Od obračunatih tehničkih rezervi u iznosu od 5,8 mil KM, društvo je obezbijedilo 3,5 mil KM ili 60,4% sredstava za njihovo pokriće. Za pokriće tehničkih rezervi nedostaje 2,3 mil KM u apsolutnom iznosu ili 39,6% – navodi se u revizorskom izvještaju.

Kapital društva pod pritiskom je gubitaka koji se godinama gomilaju i na kraju 2020. su ukupno iznosili 8,7 mil KM.

– Društvo je na kraju 2020. iskazalo gubitak ranijih godina od 8,5 mil KM, gubitak tekuće godine veći od 200.000 KM, tako da gubitak do visine kapitala od 8,7 mil KM čini 64,15 osnovnog kapitala – dodaje se u izvještaju.

Revizori su, između ostalog, utvrdili da su ukupne obaveze društva po osnovu zarada i naknada na kraju prošle godine iznosile 1,1 mil KM te da su plate radnicima isplaćivane sa kašnjenjem do dva mjeseca, dok je uplata poreza i doprinosa kasnila više mjeseci od zakonom propisanih rokova.

Neizmirenih obaveza Krajina osiguranje ima i za zakup poslovnih prostora, po osnovu ugovora o djelu, ugovora o autorskom djelu, prema dobavljačima, ali i prema regulatorima.

Zaključak revizora je da je poslovanje društva ugroženo, a da uprava nema plan za izlazak iz ove situacije.

– Jasno je da se društvo već suočava sa problemima likvidnosti, odnosno sa nemogućnošću da izmiruje kratkoročne obaveze prema dobavljačima i povjeriocima u rokovima dospijeća. Navedene činjenice ukazuju na postojanje značajne neizvjesnosti koja može da izazove sumnju u odnosu na sposobnost društva da posluje po načelu stalnosti poslovanja – navodi se u izvještaju.

Izvor: ekapija.com