Agencija za osiguranje Republike Srpske zabranila je Krajina osiguranju sklapanje ugovora od autoodgovornosti na mjesec dana na području Bijeljine, zbog nelegalnih popusta. Zabranom nisu obuhvaćeni druge vrste osiguranja koje pruža Krajina osiguranje, piše Capital.
Agencija na sajtu, ne navodeći ime kažnjenog društva, navodi da je u pitanju privremena mjera koja je na snazi od 15. juna do 15. jula ove godine, te da će na prodajnim mjestima društva biti istaknuto obavještenje o izrečenoj mjeri.
Agencija obavještava građane i pravna lica sa prebivalištem na teritoriji grada Bijeljina da polise osiguranja društva kome su izrečene mjere, zaključene u periodu zabrane neće biti validan dokaz o postojanju osiguravajućeg pokrića, te da iste neće priznavati kao kao dokaz o postojanju osiguravajućeg pokrića.
Napominju da se ove mjere odnose samo na ugovore u osiguranju od autoodgovornosti, te da njima nisu obuhvaćene druge vrste ugovora.
U Krajina osiguranju ne spore da su se ogriješili o zakon i pravila, ali kontrolne organe pozivaju da kaznenu politiku sprovode jednako prema svima.
– Smatramo da pažnju treba obratiti na velika društva koja imaju veliku premiju. Mislimo da su ona remetilački faktor kada je borba protiv nelegalnih popusta u pitanju, a ne Krajina sa svojim skromnim udjelom na tržištu od 1% – kaže u izjavi za Capital direktor društva Goran Bobar.
Capital podsjeća, nelegalni i vantarifni popusti u osiguranju od autoodgovornosti jedan su od najvećih problema sa kojim se tržište osiguranja u Srpskoj suočava decenijama.
Osiguravajuća društva su se više puta do sada međusobno obavezala kako će poštovati pravila i propise, ali su takvi dogovori nakon samo nekoliko mjeseci padali u vodu.
Portal Capital pisao je nedavno kako je Udruženje društava za osiguranje u Republici Srpskoj pripremilo, a kasnije i potpisalo Sporazum kojim Udruženje dobija pravo da kažnjava sa 50.000 KM društva koje daju nelegalne popuste prilikom zaključivanja polise osiguranja od auto-odgovornosti.
Međutim, kako pojedine članice ovog Udruženja upozoravaju, Sporazum duboko zadire u nadležnosti Agencije za osiguranje Republike Srpske.
Izvor: ekapija.com