Postojeći dioničari Krajina osiguranja imaju pravo prve kupovine dionica iz treće emisije.

Krajina osiguranje a.d. Banja Luka objavilo je javni poziv za upis i uplatu 3. emisije dionica ovog osiguratelja u nastojanju da ispuni regulatorne zahtjeve o adekvatnosti kapitala i da osigura pokriće tehničkih rezervi osiguranja, prenosi Profitiraj.ba.

Javni poziv je upućen svim zainteresiranim domaćim i stranim investitorima, pravnim i fizičkim osobama za upis i uplatu treće emisije redovnih (običnih) dionica javnom ponudom. Rješenjem Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske od 04.11.2021. godine odobren je Jedinstveni prospekt treće emisije redovnih (običnih) dionica javnom ponudom, a rješenjem Agencije za osiguranje RS od 28.10.2021. godine dana je saglasnost na treću emisiju redovnih (običnih) dionica.

Trećom emisijom dionica Krajina osiguranje emitira 7 milijuna redovnih (običnih) dionica, pojedinačne nominalne vrijednosti 1 КM, ukupne nominalne vrijednosti emisije 7 milijuna КM. Upis i uplata redovnih (običnih) dionica emitiranih trećom emisijom počinje 16.11.2021. godine. Upis i uplata akcija će trajati 45 dana.

Postojeći dioničari – vlasnici redovnih (običnih) dionica, koji su registrirani u Centralnom registru hartija od vrijednosti na dan presjeka, odnosno na dan 30.09.2021. godine, imaju pravo prve kupovine dionica iz treće emisije dionica, razmjerno njihovom procentualnom udjelu u dionicama s pravom glasa. Rok za korištenje prava kupovine je 15 dana od dana početka upisa i uplate, odnosno zaključno s 30.11.2021. godine.

Prodajna cijena akcija iz treće emisije dionica, za dioničare koji koriste to pravo, se utvrđuje u iznosu od 0,42 KM po jednoj dionici. Cijena za preostale dionice, nakon isteka roka za korištenje prava prvootkupa, formirat će se na burzi, po principu višestrukih cijena (kontinuirana javna ponuda), s tim da će prodajni nalog biti unesen po cijeni od 0,42 KM. Standard povećanja cijene je 0,01 KM.

Treća emisija dionica smatrat će se uspješnom ako u roku od 45 dana, predviđenom za upis i uplatu dionica, bude upisano i uplaćeno 60 posto od ukupnog broja ponuđenih dionica. Krajina osiguranje zadržava pravo na prekid upisa i uplate dionica prije isteka roka predviđenog za upis i uplatu, pod uvjerom da se upišu i uplate sve ponuđene dionice.

Izvor: svijetosiguranja.eu