Posljednjih mjeseci dominirala je pandemija COVID-19, a Insurance Europe bilo je snažno uključeno u odgovor na krizu i u raspravu o rješenjima za osiguranje rizika od mogućih pandemija u budućnosti. Ipak, nastavljen je rad na mnogim drugim pitanjima koja utječu na europske osiguratelje.

Godišnje izvješće Insurance Europe 2019. – 2020. predstavlja stavove europske industrije osiguranja o svim tim pitanjima, kao i njen rad u odnosu na trenutnu i buduću pandemiju.

Teme koje su obuhvaćene uključuju: prilagodbu na klimu, održivo financiranje, Solventnost II, financijsko izvještavanje, mirovine, Uredbu o PRIIP-ovima, distribuciju, osiguranje, cyber rizici i osiguranje automobila. Izvješće preuzite ovdje.

Izvor: svijetosiguranja.eu