Zajednički odbor europskih nadzornih tijela (ESA) – EBA, EIOPA i ESMA – objavio je danas svoje godišnje izvješće za 2021., pružajući detaljan prikaz svog zajedničkog rada dovršenog tijekom prošle godine.

Zajednički odbor, pod ESMA-inim predsjedanjem 2021., nastavio je igrati središnju ulogu u koordinaciji i razmjeni informacija između ESA-e, Europske komisije (EK) i Europskog odbora za sistemski rizik (ESRB).

Značajan dio njezina rada u 2021. bio je usmjeren na razvoj regulatornog i nadzornog okvira za objavljivanje podataka vezano uz održivost. Glavna područja međusektorskog fokusa i dalje su zajednička procjena rizika, poboljšanje zaštite potrošača, razvoj regulatornih i nadzornih okvira za održivo financiranje i sekuritizacija. Osim toga, praćenjem i doprinosom razvoju digitalnih financija, podržavanjem rasta FinTech-a putem inovacijskih čvorišta i sandboxova, kao i kibernetičke sigurnosti, završen je radni program.

Ključni tokovi rada uključuju:

  • Održivost – razvoj regulatornog i nadzornog okvira za objavljivanje podataka u vezi s održivošću, uključujući isporuku dva seta nacrta regulatornih tehničkih standarda (RTS) prema Uredbi o održivom financijskom otkrivanju (SFDR);
  • Digitalne financije – opsežne tehničke rasprave o temama kao što su kripto-imovina i digitalna operativna otpornost;
  • Zaštita potrošača – rad na pripremi odgovora na Poziv za dokaze Europske komisije u kontekstu revizije Uredbe o PRIIP-u, nakon podnošenja nacrta RTS-a u siječnju 2021.; i
  • Sekuritizacija – dostavljanje izvješća o provedbi i funkcioniranju Uredbe o sekuritizaciji kao i Mišljenja o njezinom djelokrugu nadležnosti.

Izvor: svijetosiguranja.eu