Europsko tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA) objavilo je svoju metodologiju za procjenu vrijednosti za novac na unit linked tržištu. Metodologija ocrtava zajednički europski pristup kako prepoznati unit linked proizvode koji mogu ponuditi lošu ili nikakvu vrijednost za novac i zahtijevaju pažljivo praćenje od strane nacionalnih nadležnih tijela (NCA) kako bi se osiguralo da su rizici dovoljno identificirani, nadzirani i ublaženi.

Slijedi proces odozgo prema dolje koji se temelji na tri sloja analize: procjena cijelog tržišta, poboljšana analiza proizvoda i procjena procesa i dokumentacije nadzora i upravljanja proizvodom (POG). Za svaki sloj, metodologija ukazuje na različite alate i pruža informacije o tome kako izvršiti analizu.
Dok je cilj metodologije osigurati minimalni zajednički pristup prema rješavanju vrijednosti za novac od strane nacionalnih nadležnih tijela, EIOPA pozdravlja i potiče dodatne korake koje poduzimaju nacionalna nadležna tijela. Metodologija također nudi više jasnoće proizvođačima i distributerima osiguranja u pogledu nadzornih očekivanja kada se radi o vrijednosti za novac. Kako bi se postigli dosljedni potrošački rezultati na svim europskim tržištima, metodologija pruža fleksibilnost za uzimanje u obzir specifičnosti tržišta i rješavanje novih rizika, kao što je rastuća inflacija.
EIOPA će se nastaviti baviti nadolazećim rizicima i izazovima koji utječu na neke unit linked proizvode, u svjetlu trenutačne visoke inflacije, te će na kraju revidirati metodologiju kako bi dodatno odražavala iskustvo nadzora.
Izvor: svijetosiguranja.eu