EIOPA je objavila dva konačna izvješća o reviziji Smjernica EIOPA o granicama ugovora i Smjernica o vrednovanju tehničkih odredbi.

EIOPA je identificirala nekoliko različitih praksi u vezi s vrednovanjem tehničkih pričuva od 2019. i ukazala na odgovarajuću potrebu za analizom i daljnjim poboljšanjem dosljednosti u njihovom izračunu.

Kao prvi korak, EIOPA je predložila neke izmjene okvira Solventnost II u svom Mišljenju Europskoj komisiji o reviziji Solventnosti II za 2020. (prosinac 2020.).

EIOPA je naknadno revidirala svoje Smjernice o ugovorima i Smjernice o vrednovanju tehničkih odredbi kako bi pružila dodatne naputke  izdavanjem novih smjernica i izmjenom nekih trenutačnih smjernica o ograničenom broju tema koje se smatraju ključnima iz perspektive nadzorne konvergencije. To uključuje modeliranje biometrijskih faktora, raspodjelu troškova, promjene u troškovima, pretpostavke koje se koriste za izračun očekivane dobiti u budućim premijama i razdvajanje ugovora.

Nove i izmijenjene smjernice primjenjivat će se od 1. siječnja 2023., osim ako nacionalna nadležna tijela (NCA) ne odluče drugačije, a u skladu s člankom 16. Uredbe EIOPA, trebaju uložiti sve napore da budu u skladu s novim/izmijenjenim smjernicama.

Objavljeni materijal uključuje:

Završno izvješće o reviziji Smjernica EIOPA-e o granicama ugovora
Završno izvješće o reviziji Smjernica EIOPA-e o vrednovanju tehničkih pričuva
Rezolucija komentara s javnog savjetovanja dva seta Smjernica

Pogledajte dokument

Izvor: svijetosiguranja.eu