Kandidati za novog direktora Agencije za nadzor osiguranja (ANO) su Branko Barjaktarović, Nataša Backović Blečić i Danilo Vujanović.
Savjet ANO je danas na sjednici, u prisustvu svih članova, otvorio pristigle prijave po konkursu za izbor novog direktora i utvrdio listu kandidata koji su blagovremeno dostavili potpunu dokumentaciju.
– Kandidati za novog direktora ANO su Branko Barjaktarović, Nataša Backović Blečić i Danilo Vujanović, svi zaposleni u tom regulatoru – navodi se u saopštenju.
Savjet ANO će na sjednici u prvoj sedmici nakon Božićnih praznika, donijeti odluku povodom konkursa, imajući u vidu činjenicu da aktuelnoj direktorici mandat ističe 16. januara.
Savjet ANO je na sjednici, između ostalog, donio Odluku o visini redovnog doprinosa Garantnom fondu za narednu godinu.
– Redovni doprinos Garantnom fondu, koji su društva za osiguranje koja obavljaju poslove obaveznih osiguranja u saobraćaju dužna da uplate Udruženju Nacionalni biro osiguravača Crne Gore za narednu godinu, utvrđen je u iznosu od četiri odsto od bruto fakturisane premije u ovoj godini za sve vrste obaveznih osiguranja u saobraćaju, osim za obavezno osiguranje vlasnika, odnosno korisnika vazduhoplova od odgovornosti za štetu pričinjenu trećim licima, za koje je utvrđen iznos od 0,4 odsto – objasnili su iz ANO.
Takođe, Savjet se upoznao sa Informacijom o visini maksimalne kamatne stope za obračun matematičke rezerve, koja ne može biti veća od 1,766 odsto.
Navedena kamatna stopa se primjenjuje kod obračuna matematičke rezerve za ugovore o osiguranju koji se zaključe nakon 1. aprila naredne godine.
Izvor: ekapija.com