Beogradski British motors (BM) obavestio je o nameri preuzimanja Globos osiguranja, navodi se u dokumentu koji je objavljen na Beogradskoj berzi.
British motors, koji je trenutno vlasnik 87,5% dionica Globos osiguranja, navodi da će u roku od 15 radnih dana podnijeti zahtev Komisiji za hartije od vrijednosti za odobrenje objavljivanja ponude, a da će ponudu objaviti po odobravanju.
BM je postao većinski vlasnik Globos osiguranja kupovinom akcija početkom februara kada je u blok transakciji za 388 miliona dinara kupljeno 71,78% akcija.
Izvor: ekapija.com