Ukupni prihodi u trećem tromjesečju 2021. godine skočili su za 9,5 posto. Operativna dobit u trećem je tromjesečju porasla za 11,3 posto na 3,2 milijarde eura. Neto dobit pripisiva dioničarima u trećem je tromjesečju ostvarila rast od 2,3 posto i završila na 2,1 milijardi eura. Operativna dobit za prvih devet mjeseci iznosi 9,9 milijardi eura, što je 82 posto ciljanog iznosa za cijelu godinu od 12 milijardi eura.

Ove je godine Allianz Grupa zabilježila iznimno dobre poslovne rezultate već treće tromjesečje zaredom, i to u svim segmentima svog poslovanja. To pokazuje kako je naš poslovni model vrlo dobro pozicioniran i iskorištava prilike koje dolaze s oporavkom svjetskog gospodarskog okruženja ili se javljaju na financijskim tržištima. U prvih devet mjeseci 2021. godine Grupa je ostvarila 82 posto ciljane godišnje operativne dobiti od 12 milijardi eura, i to zahvaljujući rezultatima sva tri segmenta poslovanja. Segmenti upravljanja imovinom i životnih i zdravstvenih osiguranja ostvarili su najbolje operativne rezultate u nekom trećem tromjesečju do sada. Istovremeno je segment neživotnih osiguranja zadržao snažnu temeljnu profitabilnost usprkos razornim prirodnim katastrofama.

Rast internih prihoda, korigiran za utjecaje valutnih tečajeva i konsolidacije, iznosio je 9,0 posto u trećem tromjesečju ove godine zahvaljujući rezultatima sva tri segmenta poslovanja. Ukupni prihodi porasli su za 9,5 posto na 34,4 milijarde eura (u usporedbi s 31,4 milijarde eura iz trećeg tromjesečja 2020. godine). Operativna dobit skočila je za 11,3 posto na 3,2 milijarde eura (u usporedbi s 2,9 milijardi eura zabilježenih godinu dana ranije), ponajviše zahvaljujući segmentima upravljanja imovinom i životnih i zdravstvenih osiguranja. U segmentu upravljanja imovinom operativna je dobit ostvarila rast zahvaljujući većim prihodima od imovine pod upravljanjem i boljem omjeru troškova i prihoda. Istovremeno je segment životnih i zdravstvenih osiguranja zabilježio rast operativne dobiti, i to ponajviše zbog veće investicijske marže, dok je operativna dobit segmenta neživotnih osiguranja bila uglavnom stabilna jer je učinak boljeg rezultata preuzimanja rizika ublažen slabijim investicijskim rezultatom. Neto dobit pripisiva dioničarima u trećem je tromjesečju ove godine porasla za 2,3 posto na 2,1 milijardu eura (u usporedbi s 2,1 milijardom eura ostvarenom u istom razdoblju prošle godine). Snažni rast operativne dobiti uvelike je neutraliziran padom neoperativnog investicijskog rezultata.

U prvih je devet mjeseci ove godine osnovna dobit po dionici ostvarila rast od 37,8 posto, s prošlogodišnjih 12,07 eura na 16,64 eura. Anualizirani povrat na uloženi kapital iznosio je 14,8 posto (u usporedbi s 11,4 posto za cijelu 2020. godinu). Na kraju trećeg tromjesečja ove godine omjer kapitaliziranosti prema Solventnosti II iznosio je 207 posto , u usporedbi s 206 posto zabilježenih na kraju drugog ovogodišnjeg tromjesečja.

Tijekom prvih devet mjeseci 2021. godine operativna dobit skočila je za 27,2 posto na 9,9 milijardi eura (u usporedbi sa 7,8 milijardi eura ostvarenih u istom razdoblju prošle godine). Operativna dobit segmenta životnih i zdravstvenih osiguranja ostvarila je rast zahvaljujući boljoj investicijskoj marži, kao i većim naknadama (loadings and fees). U segmentu neživotnih osiguranja operativna dobit porasla je zbog boljih rezultata preuzimanja rizika, dok su u segmentu upravljanja imovinom rast operativnih prihoda i daljnja troškovna učinkovitost rezultirali rastom operativne dobiti. Zahvaljujući operativnoj dobiti, neto dobit pripisiva dioničarima zabilježila je dvoznamenkasti rast od 38,3 posto.

Dana 5. kolovoza 2021. godine Allianz je najavio novi program otkupa dionica u iznosu od najviše 750 milijuna eura. Do 22. listopada otkupljeno je 3,8 milijuna dionica, što je 0,93 posto dionica u optjecaju.

„Ovo je bilo naše najbolje tromjesečje do sada. Smatram to potvrdom naše sposobnosti da radimo za dobrobit i klijenata i ulagača“, istaknuo je glavni izvršni direktor Allianza SE Oliver Bäte. „Izvanredne vremenske nepogode i ubrzani makroekonomski pomaci ukazuju na važnost doprinosa koji osiguravatelji i upravitelji imovinom mogu dati društvu. Naše solidne brojke istovremeno pokazuju kako smo i mi sposobni dati takav doprinos društvu ostvarujući dobre financijske rezultate.“

„Ovakvi rezultati ukazuju na snažan zamah u poslovanju svih naših segmenata. Naša je franšiza u sjajnoj formi“, dodao je glavni financijski direktor Allianza SE Giulio Terzariol. „Vjerujem kako je Allianz na dobrom putu da ostvari operativnu dobit koja će biti blizu gornje granice našeg ciljanog iznosa.“

Segment neživotnih osiguranja: snažan interni rast

U trećem su tromjesečju ove godine ukupni prihodi porasli za 9,0 posto na 14,1 milijardu eura (u usporedbi s 12,9 milijardi eura zabilježenih u trećem tromjesečju 2020. godine). Interni rast, korigiran za utjecaje valutnih tečajeva i konsolidacije, iznosio je 7,2 posto, ponajviše zbog rasta cijena od 1,5 posto i rasta broja polica od 5,0 posto. Tom su rastu najviše doprinijeli Allianz Partners, AGCS i Euler Hermes.

Operativna dobit ostala je gotovo nepromijenjena i u trećem ovogodišnjem tromjesečju iznosi 1,3 milijarde eura (u usporedbi s 1,3 milijarde eura zabilježene u trećem tromjesečju 2020. godine). Blagi porast rezultata preuzimanja rizika neutraliziran je slabijim operativnim investicijskim rezultatom. Veći broj nastalih šteta vezanih za prirodne katastrofe uglavnom je kompenziran zahvaljujući većem doprinosu run-off rezultata i nižem broju šteta nastalih događanjima manjih razmjera. Omjer troškova ostao je stabilan na 26,7 posto (u usporedbi s 26,7 posto iz istog prošlogodišnjeg razdoblja).

Kombinirana kvota u trećem tromjesečju ove godine blago je porasla za 0,2 postotna boda na 94,7 posto (u usporedbi s 94,5 posto zabilježenih u istom tromjesečju 2020. godine).

„Ponosan sam na činjenicu da smo klijentima, koje su ove godine pogodile izvanredne vremenske nepogode, pružili znatnu financijsku pomoć, istovremeno ostvarivši solidne operativne rezultate“, izjavio je Terzariol. „Naš je segment neživotnih osiguranja trenutno u sjajnoj poziciji, a plan je nastaviti pojačano se baviti preuzimanjem rizika i produktivnošću kako bismo ostvarili zacrtani rast i maržu.“

Tijekom prvih devet mjeseci 2021. godine ukupni prihodi porasli su na 47,7 milijardi eura (u usporedbi s 46,7 milijardi eura ostvarenih u istom razdoblju prošle godine). Interni rast, korigiran za utjecaje valutnih tečajeva i konsolidacije, iznosio je 2,3 posto, što je odraz rezultata tvrtki Allianz Partners i AGCS te poslovanja u Kini. Istovremeno je, u usporedbi s istim prošlogodišnjim razdobljem, operativna dobit skočila za 19,2 posto na 4,2 milijarde eura (u prvih je devet mjeseci 2020. godine zabilježena operativna dobit od 3,5 milijardi eura). Rezultat preuzimanja rizika značajno je porastao, čak i uz veće štete vezane za prirodne katastrofe. To je prvenstveno rezultat zanemarivih gubitaka uzrokovanih pandemijom bolesti COVID-19 i znatno boljeg run-off rezultata. Općenito, u prvih je devet mjeseci kombinirana kvota porasla za 2,1 postotni bod na 93,9 posto (u usporedbi s 96,0 posto iz istog razdoblja prošle godine).

Segment životnih i zdravstvenih osiguranja: dinamična prodaja i snažna operativna dobit

U trećem tromjesečju 2021. godine PVNBP (sadašnja vrijednost premija za nove poslove) je skočio na 19,7 milijardi eura (u usporedbi s 12,9 milijardi eura iz istog razdoblja prošle godine). Glavni razlozi za spomenuti rast bili su oporavak prodaje u SAD-u, upravljanje back book policama u Francuskoj i snažnija prodaja proizvoda osiguranja povezanih s investicijskim fondovima u Italiji.

Profitabilnost novog posla zabilježila je rast na 3,4 posto (u usporedbi s 2,9 posto ostvarenih u istom razdoblju 2020. godine), i to zbog bolje kombinacije različitih poslovnih aktivnosti u Njemačkoj i Francuskoj, kao i povoljnijeg gospodarskog okruženja. Vrijednost novog posla u trećem je ovogodišnjem tromjesečju skočila na 665 milijuna eura (u usporedbi s 371 milijunom eura ostvarenim u istom razdoblju prošle godine).

Operativna dobit porasla je na 1,3 milijarde eura (u usporedbi s 1,1 milijardom eura iz trećeg tromjesečja prošle godine), prvenstveno zahvaljujući rastu investicijske marže i boljoj tehničkoj marži. Veće naknade (loadings and fees) od proizvoda osiguranja povezanih s investicijskim fondovima na talijanskom tržištu dodatno su doprinijele takvom rezultatu.

„Naš segment životnih i zdravstvenih osiguranja bilježi dinamičan rast, a marže nastavljaju rasti s obzirom na to da u sve povoljnijim uvjetima gospodarskog okruženja učinkovito upravljamo poslovanjem“, istaknuo je Terzariol. „Sve to upućuje na održiv i snažan doprinos segmenta rezultatima Grupe.“

U prvih devet mjeseci ove godine PVNBP je porastao na 58,9 milijarde eura (u usporedbi s 42,5 milijardi eura iz istog razdoblja prošle godine), i to ponajviše zahvaljujući oporavku prodaje i upravljanju back book policama u Francuskoj i Italiji. Operativna dobit skočila je na 3,7 milijardi eura (u usporedbi s 2,9 milijardi eura zabilježenih u istom razdoblju 2020. godine), što je prvenstveno odraz bolje investicijske marže i većih naknada (loadings and fees). Profitabilnost novog posla porasla je na 3,2 posto (u usporedbi s 2,9 posto ostvarenih u prvih devet mjeseci prošle godine), što je vrijednost novog posla podignulo na 1,9 milijardi eura (u usporedbi s prošlogodišnjih 1,2 milijarde eura).

Segment upravljanja imovinom: izvanredni rezultati i rekordna imovina klijenata pod upravljanjem

U trećem je tromjesečju ove godine imovina klijenata pod upravljanjem ostvarila rast od 51 milijardu eura na 1.881 milijardu eura u usporedbi s krajem drugog ovogodišnjeg tromjesečja, što je rezultat snažnih neto priljeva od 25,7 milijardi eura i povoljnih utjecaja valutne konverzije u iznosu od 29,5 milijardi eura. Tržišni utjecaji od 4,7 milijardi eura imali su neutralizirajući učinak.
 Ukupna imovina klijenata pod upravljanjem u trećem je tromjesečju skočila na 2.548 milijardi eura, što je u skladu s rastom imovine klijenata pod upravljanjem. Na rast su utjecale sve regije i kategorije imovine.

U istom je tromjesečju operativna dobit zabilježila skok od 30,2 posto na 882 milijuna eura (u usporedbi sa 677 milijuna eura iz istog razdoblja prošle godine). Rast prihoda uglavnom je odraz veće prosječne imovine klijenata pod upravljanjem, ali i integracije tvrtke Allianz Real Estate. Operativna dobit, korigirana za utjecaje valutnih tečajeva, ostvarila je rast od 31,0 posto. Osim toga, u trećem tromjesečju ove godine omjer troškova i prihoda porastao je za 4,2 postotna boda na 57,7 posto (u usporedbi s istim tromjesečjem 2020. godine).

„I PIMCO i Allianz Global Investors bilježe snažne neto priljeve, a imovina pod upravljanjem dosegnula je rekordnu razinu“, rekao je Terzariol. „Neprekidno unaprjeđivanje investicijskih rezultata, snažan rast prihoda i veća produktivnost potpomažu profitabilnost našeg segmenta upravljanja imovinom.“

Tijekom prvih devet mjeseci ove godine operativni su prihodi skočili za 12,3 posto na 5,9 milijardi eura, što je odraz većih prihoda od imovine klijenata pod upravljanjem i većih naknada za uspješnost. Istovremeno je omjer troškova i prihoda porastao na 58,5 posto (u usporedbi sa 62,1 posto zabilježenih u prvih devet mjeseci 2020. godine). Operativna dobit porasla je za 23,0 posto na 2.454 milijuna eura (u usporedbi s 1.996 milijuna eura iz istog razdoblja prošle godine). Operativna dobit, korigirana za utjecaje valutnih tečajeva, ostvarila je rast od 28,9 posto. Imovina klijenata pod upravljanjem ostvarila je rast od 9,9 posto ili 169 milijardi eura na 1.881 milijardi eura, i to zahvaljujući visokim neto priljevima i povoljnim učincima valutne konverzije i tržišta.

Izvor: svijetosiguranja.eu