Životno osiguranje smatra potrebnim čak 80 posto studenata

Životno osiguranje smatra potrebnim čak 80 posto studenata

Pred društvima za osiguranje je jedno izazovno razdoblje u kojem se očekuje inovativnost i kreativnost u kreiranju proizvoda vodeći računa o rizicima i zaštiti potrošača. Mladi dijametralno suprotno razmišljaju kada je riječ o životnom osiguranju smatrajući ga vrlo...