Auto skica

Prednost će imati oni koji pokažu da su uvek prisutni za klijenta

Ljudi uvek, a posebno u ovakvim vremenima, žele da imaju one kojima mogu da veruju. U tom smislu, prednost na tržištu će imati oni osiguravači koji svojim načinom obraćanja i postupcima uspeju da uvere klijente da su uvek prisutni, predusretljivi i pouzdani partneri....
Najveći izazov u ovom trenutku je nelojalna konkurencija

Najveći izazov u ovom trenutku je nelojalna konkurencija

Agencija će se reorganizovati, jer se trenutni pristup u kojem su svi subjekti tretirani jednako, s istim intenzitetom i učestalošću, bez obzira na izloženost riziku, stepenu adekvatnosti kapitala i efikasnosti u funkcionisanju sistema unutrašnje kontrole, pokazao...
Polisa koja je važnija nego ikad

Polisa koja je važnija nego ikad

Kod životnog osiguranja fokus sa štedne komponente treba preneti na riziko aspekt i razvijati pokrića za slučaj nastupanja smrti, smrti usled nezgode, nastanka raznih teških bolesti, hirurških intervencija. Pad kamatnih stopa, slaba platežna moć prosečnog srpskog...