Search  
Login Minimize
Watch Movies by Genre, Thriller Movies. This section enables you to browse you favorite movies in Thriller and easily watch movies for fr.


Registracija
Zaboravili ste šifru ?


Linkovi Minimize

Registracija Minimize

Registracija je besplatna koja uz propisane uvjete korištenja omogućava objavljivanje Vaših vijesti na portalu. Za primanje newsletter-a iz oblasti osiguranja u BiH dovoljno je poslati mail na adresu info@osiguranje.ba . 
Podaci iz registracije će se isključivo koristiti za poboljšanje usluga portala.


Prijedlozi i komentari Minimize
Vaš email:
Vaše ime:
Predmet:
Poruka:
Pošalji  Otkaži

Anketa Minimize
Da li imate povjerenja u osiguravajuća društva?


Submit Survey  View Results

Anketa Minimize
Da li će finansijska kriza uticati na osiguravajuća društva?Submit Survey  View Results

  You are here:  Home    
Marketing ... Minimize

Kompanija S-system d.o.o. Sarajevo dobila je ekskluzivno pravo za ustupanje reklamnog prostora na portalu osiguranje.ba koji je specijalizovan za problematiku u oblasti osiguranja i reosiguranja u Bosni i Hercegovini. Portal je u periodu od devet godina zabilježio više od 6.557.000 pročitanih članaka što govori o njegovoj posjećenosti i aktuelnosti. Više o navedenom možete saznati na linku Marketing.

Print  

Nastavljamo širiti poslovanje u Srbiji i regiji Minimize
Nastavljamo širiti poslovanje u Srbiji i regiji

Ukupna premija našeg Društva u 2016. godini iznosila je blizu pet milijardi dinara. Broj klijenata koje u cijelosti ili djelomično reosiguravamo u Srbiji je 2016. godine bio 12, a iz inozemstva smo reosiguravali 10 društva za osiguranje. Trend širenja posla se nastavio i u 2017. godini.

Wiener RE je društvo osnovano 2008. godine kao reosiguranje koje bi servisiralo članicu Grupacije, Wiener Stadtische osiguranje, Beograd. Osnivač je bio Wiener Stadtische Versicherungs A.G. Već 2010. godine se uvidjelo da na tržištu Srbije postoji potreba za još jednim profesionalnim reosiguravateljem i započet je razvoj poslova reosiguranja i sa drugim klijentima. Vlasništvo ubrzo prelazi u VIG RE, profesionalnog reosiguravatelja u vlasništvu Vienna Insurance grupacije sa sjedištem u Pragu i tada je započeta suradnja i sa osiguranjima van grupacije. Danas kompanija posluje na četiri tržišta – u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Makedoniji. Na čelu kompanije se od 2010. nalazi Vidan Slana, čovjek sa mnogo iskustva u poslovima osiguranja i reosiguranja, koji je na tu poziciju došao iz druge reosiguravateljne kompanije. "Wiener RE 2012. godine bilježi veći premijski prihod od tada prvoplasiranog i nastavlja rast do danas. Naročito smo ponosni što je takav rast ostvaren uz stalno poboljšanje i ostalih poslovnih pokazatelja kao što su kombinirani racio i ostvarenje dobiti iz osnovne djelatnosti", kaže u intervjuu za magazin Svet osiguranja Vidan Slana, predsjednik Izvršnog odbora Wiener RE.

Wiener RE je regionalni reosiguravač budući da osim u Srbiji poslujete i u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Makedoniji. Kako ste zadovoljni pozicijom u regiji? Postoji li prostor da se još više unaprijedi ta pozicija?

Pored razvoja na tržištu Srbije, razvijaju se i poslovi u regiji. Zaključno sa 2016. godinom, od nepunih pet milijardi premijskog prihoda, oko 14 posto su premije ostvarene van tržišta Srbije. Prostor za rast u regiji postoji i nije neznatan. Na nama je da iskoristimo našu poziciju, snagu Grupacije i podršku koju imamo od vlasnika, da ta tržišta razvijemo uz održavanje profitabilnosti i pozitivnih poslovnih pokazatelja.

Kakvi su poslovni rezultati kompanije Wiener RE i da li se planovi za ovu godinu ostvaruju?
Ukupna premija našeg Društva u 2016. godini je iznosila 4.995.400.000 dinara. Broj klijenata koje u cijelosti ili djelimično reosiguravamo je u Srbiji 2016. godine bio 12, a iz inozemstva smo reosiguravali 10 društava za osiguranje. Trend širenja posla se nastavio i u 2017. godini, s tim da broj klijenata u Srbiji opada, što je posljedica akvizicija, integriranja i sl. Neto kombinirani racio je iznosio 92,23 posto. Ostvareni profit nakon poreza je u 2016. godini iznosio 65 milijuna uz ROE 10,06 posto. Prva dva kvartala 2017. godine pokazuju jasan trend povećanja poslovanja, ali uz smanjenje dobiti, što je posljedica jačanja dinara i negativnog utjecaja tečjnih razlika zbog investicija u državne obveznice od vrijednosti indeksiranim u EUR. Naime, od 8,5 milijuna eura, 88 posto investicija su u euro obveznicama Republike Srbije, a samo 12 posto u dinarskim obveznicama.

Kako akcionari vide poslovanje Wiener RE? Jesu li ispunjena njihova očekivanja i da li postoji tendencija da se Wiener RE proširi i na neka nova tržišta?
Smatram da su očekivanja ispunjena i donekle premašena. Naša želja i mogućnost je da se proširimo i na druga tržišta u okruženju i to pre svega zavisi od strategije VIG RE i nas. Sam posao reosiguranja nameće određenu geografsku disperziju rizika, ali treba imati na umu i ograničenost širenja tržišta s obzirom da je na mnogim obližnjim tržištima naš vlasnik već aktivan.

Portfolio Wiener RE je prilično raznovrsan. Šta najviše reosiguravate i koja sve reosiguranja odnosno za koje proizvode nudite reosiguranje?
Praktično, nudimo sve vrste reosiguranja. Najviše reosiguravamo imovinske vrste, ali i motorna vozila nam čine značajan deo portfelja, pre svega kasko. Modeli reosiguranja su i proporcionalni i neproporcionalni, a značajan deo portfelja čini i fakultativno reosiguranje. Nedovoljno razvijene vrste su iste one koje su i u direktnom osiguranju nerazvijene. Pre svega tu mislim na rizike odgovornosti.

Koje su prednosti koje potencijalni klijent Wiener RE može da ostvari – šta je to što mu nudite više od drugih reosiguravača?
Pored profesionalnog pristupa klijentu i riziku, što se podrazumeva i što pružaju i drugi, naši klijenti znaju da je retrocesija sprovedena kod vrhunskih reosiguravača, u skladu sa strogim propisima naše Grupacije i sa disperzijom koja garantuje da će bilo koji iznos štete biti naplaćen u roku propisanom ugovorom i zakonom. Kao član grupacije sa kapitalom većim od 45 milijardi evra i nedavno potvrđenim Standard & Poor’s rajtingom od A+, svaki klijent može da bude siguran u kvalitet sprovedenog reosiguranja i retrocesije. Takođe, brzina i uprošćavanje procesa poslovanja u komunikaciji sa klijentom je nešto što je prepoznato od strane naših klijenta.

Reosiguranje u svetu ipak najveću ulogu ima u vezi sa katastrofalnim štetama. U Srbiji, uprkos katastrofalnim poplavama 2014. nismo imali pomak u tom segmentu. Kako, prema Vašem mišljenju, unaprediti i motivisati ljude da se osiguravaju od tih rizika?
Kod reosiguranja od katastrofalnih rizika, retrocesija i geografska disperzija je od ogromnog značaja. Wiener RE je 2014. godine isplatio ukupne štete koje su nastale kao posledica majskih poplava u iznosu većem od 54 miliona evra, što je tačno 10 puta više od našeg ukupnog kapitala. Ujedno, ovaj događaj je pokazao svu slabost penetracije osiguranja dopunskih rizika kao što je poplava. Od predmetnih 54 miliona evra, skoro 75 odsto se odnosilo na Bosnu i Hercegovinu, a ne na Srbiju, pri čemu su i osiguranici uglavnom bile kompanije u stranom vlasništvu. Teško je prodati osiguranje tržištu koje je ekonomski manje razvijeno i koje je usmereno ka štednji i smanjenju troškova dok je stanovništvo poprilično nezainteresovano za osiguranja van obaveznih osiguranja i eventualno auto kaska, mada i tu postoji “prisila” od strane banaka i leasing kompanija. Značajno veća penetracija i disperzija bi umanjila cenu osiguranja, ali treba stići do toga. Negativno utiče i spremnost države da iz budžeta sanira posledice događaja koji bi trebalo da bude osiguran i reosiguran, a paradoks da neko od države dobije isto obeštećenje koliko može da dobije i osiguranik koji godinama plaća premiju osiguranja je demotivirajuće i za postojeće klijente.
Jedino što osiguravajućim društvima preostaje jeste pokušaj edukacije potencijalnih klijenata. Mnogi od njih ne vide osiguranje kao nešto što pruža sigurnost i štiti imovinu u koju se ulagalo ceo život, a možda i više generacija, već vide kao prisilni namet da bi se registrovalo vozilo ili sklopio leasing ugovor.

Drugi veliki potencijal za tržište osiguranja i reosiguranja jesu proizvodi iz domena osiguranja odgovornosti, za koje ste pomenuli da su slabo zastupljeni. Postoji li tu ikakav pomak na tržištu?
Odgovornost je slabo razvijena ako izuzmemo autoodgovornost. Uzrok ovome nije nedostatak proizvoda osiguranja i njihove cene, već zakonska regulativa i sudska praksa, što prouzrokuje nisku izloženost ovom riziku. Da nije stranih investitora kojima je polisa odgovornosti jedna od osnovnih polisa koje kupuju pre nego započnu posao, portfelj odgovornosti bi bio značajno skromniji nego što je inače.

Na koji način nova regulativa Solventnost II, koja je delimično počela da se primenjuje i u Srbiji, utiče na sektor reosiguranja?
Kao društvo u stranom vlasništvu, Wiener RE je i ranije poslovao po režimu Solventnosti II, tako da sa delimičnom primenom i prema regulatoru u Srbiji, nismo imali neželjene efekte. Utisak koji stičem je da se administracija donekle uvećala, samim tim i troškovi poslovanja, ali da se polako taj posao uhodava. S druge strane, sistematizovati i proceduralno ustrojiti Društvo dugoročno može samo da nam pruži pozitivne efekte. Takođe, reosiguranja i profitiraju od ove regulative jer mnoga društva kupuju Solvency kvote koje imaju pozitivan efekat na dovoljnost kapitala, mada to još nije izraženo u Srbiji.

Svi smo svesni da će sa ulaskom Srbije u STO, što jeste neizvesno kada će se desiti, i tržište reosiguranja morati da se liberalizuje i to praktično prvog dana prijema. Kako vi u tom kontekstu vidite budućnost reosiguravajućih kompanija na ovim prostorima, a samim tim i Wiener Re?
Ulaskom u STO Wiener RE će izgubiti značajan deo portfelja i neto efekta koji danas imamo. Teško je proceniti stepen tog efekta. Trenutno radimo na izradi strategije poslovanja, zajedno sa našim vlasnikom, VIG RE. Shodno tome, ne bih da komentarišem detaljnije jer strategija još nije zvanična. Najviše teškoća u smislu planiranja i eventualne reorganizacije nam prouzrokuje činjenica da član Zakona koji reguliše liberalizaciju stupa na snagu odmah po pristupu STO, a ne zna se kada pristupamo. Za reorganizaciju i sagledavanje novog stanja treba vremena.

Šta su, prema Vašem mišljenju, najveći izazovi za reosiguravače u svetu?
Već više od 10 godina tržište reosiguranja je u fazi tzv. “soft market-a”, što znači da reosiguravači imaju višak kapitala i da su cene reosiguranja niske. Čak ni tropska oluja Harvey neće imati neki uticaj na gubitak kapitala i cene reosiguranja. Zbog ogromnih kapaciteta američkih osiguravajućih društava, reosiguranja su pošteđena značajnijeg udela u štetama. P
rimetan je veći broj merdžinga u poslednjih pet godina među reosiguravačima, što nije posledica nesolventnosti već želja za ukrupnjavanjem kapitala i konsolidacijom tržišta. Praktično ne postoje neki posebni izazovi osim trka za akvizicijama jer kad god dođe do nekog spajanja reosiguravača, nekoliko njih pođe istim stopama kako bi bili sigurani da neće da budu marginalizovani.

U kojim proizvodima vi vidite budućnost za reosiguravajući sektor, odnosno šta bi za reosiguranje bili najprimamljiviji proizvodi u budućnosti?
Ova regija bazira se, pre svega, na reosiguranju imovine. To je jedina vrsta reosiguranja koja ima dovoljno veliko polje osiguranja i disperziju koja dozvoljava smelije samopridržaje. Autoodgovornost je zanemariva jer se pre svega reosigurava neproporcionalno na bazi viška šteta. Po pitanju budućnosti vidim proizvode koji deluju kao finansijski instrumenti i koji optimizuju kapital osiguravačima kroz transfer rizika u reosiguranje.
Diverzifikacija i efikasna alokacija kapitala su važniji nego ikada. Oba utiču na opšte poslovanje i rezultate osiguravajućih društava, uključujući razvoj proizvoda, cene osiguranja, upravljanje portfeljom, i imaju direktan i merljiv uticaj na dovoljnost kapitala. Reosiguranje, krojeno po meri konkretnog klijenta i u skladu sa Solventnošću II, može efikasno da smanji troškove kapitala i rezervi, a time i poveća konkurentnost naših klijenata.

Izvor: svijetosiguranja.eu|Vesna Lapčić


Posted on Wednesday, October 11, 2017 (Archive on Wednesday, November 22, 2017)
Posted by Redakcija  Contributed by
Return    

Rating:
Comments:
Save

Current Rating:

Vrijeme Minimize

 

 

Plivački klub Željezničar
Euroherc osiguranje d.d. Sarajevo

Plivački klub Željezničar
Euroherc osiguranje d.d. Sarajevo
Euroherc osiguranje d.d. Sarajevo

Euroherc osiguranje d.d. Sarajevo

Home:Zakonodavstvo:Institucije:Osiguravatelji:Statistika:Marketing:Ostalo
Copyright 2007 by osiguranje.ba Terms Of Use Privacy Statement