Odabir novih članova IRSG-a i OPSG-a

EIOPA objavila poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u radu interesnih skupina za osiguranje i reosiguranje te strukovno mirovinsko osiguranje.

Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA) objavilo je poziv za iskaz interesa kako bi odabrala nove članove interesne skupine za osiguranje i reosiguranje (IRSG) i interesne skupine za strukovno mirovinsko osiguranje (OPSG).

Kako bi se olakšala savjetovanja sa zainteresiranim stranama u područjima koja su bitna za zadaće EIOPA-e, interesne skupine ustanovljuju se u skladu s člankom 37. Uredbe o EIOPA-i. Članovi se imenuju na razdoblje od četiri godine uz mogućnost jednokratnog produžetka mandata. Više informacija o aktivnostima interesnih skupina dostupno je na internetskoj stranici EIOPA

Svaka skupina sastoji se od 30 članova. Članovi se imenuju da u uravnoteženim omjerima zastupaju sljedeće skupine:

 • za obje interesne skupine: predstavnike
  zaposlenika
  neovisnih vrhunskih znanstvenika
  relevantnih stručnih udruga
  malih i srednjih poduzeća (MSP-ova)
  za IRSG: predstavnike
  potrošača
  korisnika usluga osiguranja i reosiguranja
  društava za osiguranje i za reosiguranje i posrednika koje djeluju u Uniji
  za OPSG: predstavnike
  korisnika
 • IORP-ova – institucija za strukovno mirovinsko osiguranje koje djeluju u Uniji

Interesne skupine sastaju se odvojeno najmanje četiri puta godišnje u Frankfurtu u Njemačkoj. Osim toga, jedanput godišnje održava se zajednički sastanak, koji se organizira s Odborom nadzornika EIOPA

EIOPA snosi troškove smještaja i putne troškove za sljedeće kategorije: potrošače, znanstvenike, korisnike usluga, predstavnike zaposlenika i korisnike usluga osiguranja i reosiguranja.

EIOPA očekuje završetak postupka odabira do lipnja 2020. godine. Prvi sastanak u novom sastavu predviđen je za 16. srpnja 2020. (OPSG) te 23. rujna 2020.

Detaljne informacije o pozivu za iskaz interesa i obrazac za prijavu nalaze se na internetskoj stranici EIOPA-e:

https://www.eiopa.europa.eu/about/working-stakeholders/eiopasstakeholder-groups-selection-process_en

EIOPA u svojim interesnim skupinama nastoji osigurati odgovarajuću zemljopisnu uravnoteženost i podjednaku zastupljenost spolova.

Rok za podnošenje prijava je 13. travnja 2020.

Izvor: svijetosiguranja.eu


Posted on Thursday, March 26, 2020 (Archive on Thursday, May 07, 2020)
Posted by azubovicos  Contributed by
Return    

Rating:
Comments:
Save

Current Rating: