Grawe pripaja Atos osiguranje, kapital se povećava za 5,6 mil KM

Skupština akcionara osiguravajućeg društva Atos osiguranje a.d. Bijeljina donijela je odluku o spajanju uz pripajanje društvu Grawe osiguranje a.d. Banjaluka..

Društvo Atos osiguranje, nastalo iz nekadašnjeg Bobar osiguranja, ovim će prestati da postoji.

Statusnom promjenom osnovni kapital Grawe osiguranja kroz emisiju akcija povećava se za 5,6 mil KM, pa ukupni iznos registrovanog akcionarskog kapitala ovog društva nakon povećanja kapitala iznosi 13,6 mil KM. Osnivački kapital se nakon statusne promjene raspoređuje na 13.600 običnih akcija klase A nominalne vrijednosti po 1.000 KM.

Kako su ranije naveli iz Grawea cilj pripajanja je obezbjeđenje veće tržišne efikasnosti zbog koncentracije znanja, smanjenja dvostrukih funkcija i snažnijeg nastupa na tržištu.

Grawe osiguranje kupilo je Atos osiguranje u avgustu prošle godine za nešto više od 23 mil KM od društva MG Mind Mladena Milanovića Kaje.

Konkurencijsko vijeće BiH nedavno je odobrilo Graweu pripajanje Atos osiguranja navodeći da to ne predstavlja koncentraciju u smislu Zakona o konkurenciji, s obzirom na to da se ne radi o pripajanju nezavisnih privrednih subjekata.

Izvor: ekapija.com


Posted on Tuesday, December 10, 2019 (Archive on Tuesday, January 21, 2020)
Posted by Redakcija  Contributed by
Return    

Rating:
Comments:
Save

Current Rating: