Croatia osiguranje: Neto dobit 15,6% manja na kraju trećeg kvartala 2019.

Grupa Croatia osiguranje, koja posluje u Hrvatskoj i na tržištima regije (BiH, Sjeverna Makedonija, Srbija, Slovenija), na kraju trećeg kvartala 2019. ostvarila je konsolidiranu dobit nakon oporezivanja i udjela manjinskih dioničara u iznosu od 280 mil. kuna, što je za 15,6 posto manje u odnosu na usporedno razdoblje prethodne godine.
 
Ukupna zaračunata bruto premija na razini Grupe u promatranom razdoblju iznosi 2.693,4. mil. kuna te bilježi smanjenje od 0,3 posto u odnosu na usporedno razdoblje prethodne godine. Od toga zaračunata bruto premija neživotnih osiguranja iznosi 2.164,2 mil. kuna i bilježi smanjenje od 0,1 posto, dok zaračunata bruto premija životnog osiguranja bilježi smanjenje od 1 posto i iznosi 529,3 mil. kuna.
 
Zarađena premija u izvještajnom razdoblju iznosi 2.269,9 mil. kuna, što čini 81,8 posto ukupnih prihoda i bilježi povećanje od 2 posto u odnosu na usporedno razdoblje prethodne godine.
U poslovima ulaganja sredstava neživotnih i životnih osiguranja Grupa Croatia osiguranje je ostvarila prihode od ulaganja u iznosu od 353,1 mil. kuna, što predstavlja smanjenje od 17,4 posto u odnosu na usporedno razdoblje prethodne godine. Prihodi od ulaganja čine 12,7 posto ukupnih prihoda. Troškovi ulaganja iznose 65,3 mil. kuna, što predstavlja smanjenje od 60,2 posto u odnosu na usporedno razdoblje prethodne godine. Troškovi ulaganja čine 2,7 posto ukupnih troškova.
 
Izdaci za štete u izvještajnom razdoblju čine 51 posto ukupnih rashoda te iznose 1.244,9 mil. kuna, sto predstavlja povećanje za 4,6 posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Neživotna osiguranja bilježe povećanje izdataka za štete za 9,7 posto, dok životna osiguranja bilježe smanjenje izdataka za štete za 9,8 posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.
Troškovi pribave i troškovi uprave ukupno iznose 863,8 mil. kuna, što čini ukupno 35,4 posto ukupnih troškova Grupe. Troškovi pribave i troškovi uprave povećali su se za 2% u odnosu na usporedno razdoblje prethodne godine.
 

Ukupna imovina Croatije na dan 30.9.2019. godine iznosi 13 mlrd. kuna, što predstavlja porast od 11,3 posto prema stanju na dan 31.12.2018. godine. Obračunate tehničke pričuve u izvještajnom razdoblju iznose 7,5 mlrd. kuna i za 6,5 posto su veće od obračunatih tehničkih pričuva na dan 31.12.2018. godine.

Izvor: osiguranje.hr


Posted on Thursday, November 14, 2019 (Archive on Thursday, December 26, 2019)
Posted by Redakcija  Contributed by
Return    

Rating:
Comments:
Save

Current Rating: