Adriatic osiguranje: Neto dobit 13% manja na kraju trećeg kvartala 2019.

Grupu koju čine društva Adriatic osiguranje d.d. kao matično društvo, Tehnomobil nekretnine d.o.o. i Autocentar Vrbovec d.o.o. kao ovisna društva su u trećem tromjesečju ostvarila neto dobit u iznosu od 64.077.322 kn te je odnosu na isto razdoblje 2018. godine zabilježeno smanjenje neto dobiti za 13,0%.

Naplata prihoda kreće se u okvirima koji su karakteristični za ovu djelatnost, te je Društvo uspješno realizira kroz kvalitetno razvijeni sustav odnosa sa svojim osiguranicima i adekvatne alate prodaje. Zaračunata bruto premija je u razdoblju od 01.01.2019. do 30.09.2019. godine povećana 13,92% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

U razdoblju od 01.01.2019. do 30.09.2019. godine zaključeno je 854.893 polica osiguranja od čega se 49,92% polica osiguranja odnosi na obvezno osiguranje od autoodgovornosti. Najznačajnije realizacije bruto zaračunate premije Društvo je ostvarilo u skupinama osiguranja od odgovornosti za upotrebu motornih vozila (51,17% ukupne zaračunate bruto premije) i Auto Kaska (19,71% ukupne zaračunate bruto premije).

U strukturi ukupnih prihoda koji su u trećem tromjesečju 2019. godine iznosili 561.571.661 kuna, udio zarađene premije čini 90,38% ukupnih prihoda. Preostali udio prihoda čine financijski prihodi od plasmana zajmova, ulaganja u depozite, obveznice, nekretnine i ostale financijske instrumente, prihodi od provizija i naknada i ostali prihoda.

Ukupni rashodi Grupe su u razdoblju od 01.01.2019. do 30.09.2019. godine iznosili 505.273.351 kuna. U okviru rashoda, najznačajniji udio čine troškovi za likvidirane štete i poslovni rashodi.

Izvor: osiguranje.hr


Posted on Wednesday, November 13, 2019 (Archive on Wednesday, December 25, 2019)
Posted by Redakcija  Contributed by
Return    

Rating:
Comments:
Save

Current Rating: