„Grawe“ preuzima sva životna osiguranja „Dunav osiguranja“

Lider na tržištu životnih osiguranja Republike Srpske “Grawe osiguranje” Banjaluka preuzima kompletan portfelj životnog osiguranja “Dunav osiguranja“, odnosno oko 1.500 osiguranika, koji to neće osjetiti jer im je zagarantovano zadržavanje svih ugovorenih prava.

Prenos portfelja obuhvata sve preuzete rizike životnih osiguranja, a klasifikovane u osiguranje za slučaj smrti osiguranog lica, mješovito osiguranje života za slučaj doživljenja i smrti osiguranog lica, dopunsko osiguranje od posljedica nesrećnog slučaja ugovorenog uz osnovni ugovor o mješovitom osiguranju života.

Ovo je prvi put na tržištu osiguranja Republike Srpske da se, u skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o društvima za osiguranje, portfelj osiguranja prenosi sa jednog na drugo društvo, za razliku od regiona gdje je to već postala uobičajena praksa.

Generalni direktor “Dunav osiguranja” Bojan Popović rekao je za CAPITAL da su postigli sporazum o prenosu portfelja životnog osiguranja sa „Grawe osiguranjem”, liderom na tržištu osiguranja Republike Srpske u ovoj oblasti.

Prenos portfelja će se izvršiti na način da ugovorena prava i obaveze za 1.571 osiguranika „Dunav osiguranja“ po zaključenim ugovorima – polisama osiguranja života ostaju ista kao što su i ugovorena“, istakao je Popović.

Naglašava da osiguranici ostaju zaštićeni do isteka ugovorenog osiguravajućeg pokrića, a ukoliko budu imali dodatnih pitanja mogu da se obrate „Dunav osiguranju“ na broj telefona 051/215-188 i na e-mail adresu info@dunav.ba.

Izvor: capital.ba


Posted on Wednesday, October 09, 2019 (Archive on Wednesday, November 20, 2019)
Posted by Redakcija  Contributed by
Return    

Rating:
Comments:
Save

Current Rating: