Na skrbničkom računu Raiffeisena 16,1 posto dionica Sarajevo-osiguranja

ZIF BIG Investiciona grupa prodao je dio dionica u Sarajevo-osiguranju, a na skrbničkom računu Raiffeisen bank sada je skoncentrisano 16,1 posto dionica.

Nakon kraćeg zatišja novi milionski promet dionicama Sarajevo-osiguranja realizovan je 2. septembra kada je vlasnika promijenilo 198.450 dionica po kursu od 15 KM u vrijednosti 2.976.731,79 KM.

Procentualni udio ZIF BIG investiciona grupa smanjen je na 20,2 posto, sa 25 posto koliko je ranije iznosio.
Ovaj fond još uvijek je drugi najveći dioničar, ali je razlika u odnosu na sljedećeg dioničara/e koji posluje/u putem skrbničkog računa Raiffeisen bank,a na kojem se sada vodi 16,1 posto vlasništva, smanjena.

Manje povećanje procentualnog udjela u odnosu na prethodno stanje na listi najvećih dioničara bilježi i nesuđeni preuzimač u prethodnom pokušaju privatizacije Sarajevo-osiguranja - ASA Osiguranje - koje je udio povećalo sa 0,52 posto na 0,86 posto.

Federacija BiH i dalje je najveći dioničar Sarajevo-osiguranja sa udjelom od 45,5 posto. Međutim, budući da državni kapital nije većinski, postoji mogućnost preuzimanja većinskog vlasništva u Sarajevo-osiguranja putem berze, a što bi se vrlo lako moglo relizirati ukoliko bi dionice prodali fondovi - ZIF BiG investiciona grupa (20,2 posto), ZIF Prof Plus (5 posto), ZIF Bosnus (2,4 posto) - i još poneko od velikog broja manjinskih dioničara.

Ukupno Sarajevo-osiguranje ima 1.270 dioničara.

Izvor: seebiz.eu


Posted on Tuesday, September 17, 2019 (Archive on Tuesday, October 29, 2019)
Posted by Redakcija  Contributed by
Return    

Rating:
Comments:
Save

Current Rating: