Dujaković ostaje direktor Agencije za osiguranje RS?

Agencija za osiguranje Republike Srpske dobija novog direktora, a konačno bi trebao da bude kompletiran i njen Upravni odbor (UO) koji u krnjem sastavu funkcioniše skoro godinu i po.

Vlada Srpske utvrdila je kriterijume za izbor direktora Agencije za osiguranje te donijela Odluku o raspisivanju konkursa za tu poziciju. Konkurs bi trebalo da bude raspisan nakon što krajem ove sedmice Odluka o raspisivanju stupi na snagu.

Pored opštih uslova koje kandidati za direktora Agencije moraju da ispunjavaju, imaju i dva posebna uslova i to „univerzitetsko obrazovanje“ i „stručno iskustvo u oblasti osiguranja ili finansija“.

Postupak izbora treba da sprovede petočlana Komisija, nakon čega Vlada predlaže, a Narodna skupština RS imenuje direktora Agencije na period od pet godina.

Mjesto direktora Agencije za osiguranje RS, prema dogovoru političkih partija, treba da pripadne ponovo DNS-u.

Direktor Agencije za osiguranje RS Slaven Dujaković potvrdio je za portal CAPITAL da planira ponovo da konkuriše za tu poziciju. Dujaković je pojasnio da je raspisivanje konkursa neophodno jer je mijenjan zakon i jer je mandat direktora Agencije produžen sa četiri na pet godina.

UO u krnjem sastavu od aprila 2018.

Pored konkursa za izbor direktora Agencije, biće sproveden i izbor dva člana Upravnog odbora Agencije. Komisija za izbor je već imenovana i čine je predstavnici Ministarstva finansija RS.

Podsjećamo UO Agencije za osiguranje je u krnjem sastavu od aprila 2018. godine kada je Nikoli Vojvodiću i Darku Rodiću istekao mandat.

Konkurs je bio objavljen 5. juna prošle godine, ali dva člana UO nikada nisu imenovana.

Ministar finansija RS Zora Vidović taj konkurs je nedavno poništila jer nije bilo političkog dogovora o popunjavanju mjesta u UO, objavio je CAPITAL.

Vidovićeva je poništenje konkursa obrazložila nedosljednostima u primjeni zakona, iako je konkurs provodilo upravo Ministarstvo kojim rukovodi.

Upravni odbor Agencije se sastoji od pet članova. Trenutno su članovi UO Goran Račić, Boško Mekinjić i Ranko Mijić.

UO Agencije za osiguranje RS radio je i ranije, gotovo dvije godine, u nepotpunom sastavu, odnosno od 2015. do oktobra 2017. godine.

Izvor: capital.ba


Posted on Tuesday, September 03, 2019 (Archive on Tuesday, October 15, 2019)
Posted by Redakcija  Contributed by
Return    

Rating:
Comments:
Save

Current Rating: